online marketing expert in een week

Online Marketing Expert in een Week Het nieuwe boek van Jeroen Bertrams. Ruim 20 vormen van Online Marketing helder en praktisch uitgelegd.


Social media marketing

De groei van social media heeft grote invloed op de wijze waarop online marketing plaatsvindt. Op het sociale web gelden andere regels dan op het normale internet. Juist omdat de gebruikers van sociale netwerken hun mening uiterst snel bekend maken. Een campagne met een boodschap die niet aanslaat of die op de verkeerde wijze wordt gebracht, kan al snel onderwerp van gesprek worden en daardoor meer kwaad dan goed doen. Desondanks zijn prachtige campagnes mogelijk, mede doordat de gegevens van gebruikers op sociale netwerken kunnen worden gebruikt voor de uiting en de wijze waarop de adverteerder in contact treedt met zijn doelgroep.

Social media marketing heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Toch blijken veel bedrijven maar nauwelijks in staat om het bestede geld om te zetten in omzet. Er wordt vooralsnog vooral veel geld uitgegeven aan branding en nog te weinig aan het genereren van bezoek en omzet, terwijl ook daarvoor veel mogelijkheden bestaan.

Het derde hoofdstuk van "Social Media Expert in een Week" gaat uitgebreid in op social media marketing. Hieronder de indeling van het vierde hoofdstuk over social media marketing.

4. Marketing
4.1 Wat maakt social media marketing uniek?
4.2 Stel de ervaring centraal, niet het product
4.3 Sluit aan bij de doelgroep
4.4 Sluit aan bij de communicatie
4.5 Twitter
4.6 Onofficieel adverteren op Twitter
4.7 Facebook
4.8 Best practices bij Facebook marketing
4.9 LinkedIn
4.10 Hyves
4.11 Foursquare
4.12 Google+
4.13 Pinterest
4.14 Weblogs

Bekijk ook de andere activiteiten:
- luisteren
- communiceren
- publiceren
- marketing
- verkopen
- optimaliseren
- meten

Lees alle recensies | Bestellen

Inhoud | Over Jeroen Bertrams | Publicaties van Jeroen Bertrams | Contact

Social Marketing Expert in een Week | Jeroen Bertrams | Scriptum | 2013, 2014 en 2015 | 4e druk